Liên hệ

Công ty TNHH thoát nước và vệ sinh môi trường Hải Phòng

Địa chỉ: Tổ 18, Đông khê, Hải Phòng, VN

Địa chỉ văn phòng: Ngõ 54 An Dương 2, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.506.122 – 0977.907.877