Liên hệ

Hút bể phốt hải phòng

Địa chỉ: Đường Đông khê, Hải Phòng, VN

Địa chỉ văn phòng: Ngõ 54 An Dương 2, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0944.940.940 – 0977.907.877